به نام تنها خدای عشاق

می بینی خدا من هنوزم دوستش دارم   عاشقشم  هنوز با اون شدت

اما اون چی بی خیال همچی خدا من دوستش دارم

خدایا چی میشد اگه : اونم منو با این شدت و با این عظمت دوست میداشت

خدایا چی میشد اگه : اونم به یادم می بود و بهم دوباره میگفت  دوستت دارم

خدایا چی میشد اگه : اونم دلش واسه من و واسه صدام تنگ میشد

                   همون طور که من حاضرم واسه اینکه

                                   ...

خدایا اگه تو این طوری می خوای حرفی نیست

اما من ازت یه خواهش دارم یه التماس که  :

 من هم آب شدن و خورد شدن زره زره ی وجودشو ببینم

همون طور که اون روز به روز آب شدن منو دید  و

بی اعتنایی کرد   ... 02.gif

 24p9my8.jpg&usg=AFrqEze6ZUWJHxhO8JLYX3Goe8DiHtTR0Q

/ 0 نظر / 11 بازدید