زیبایی دل غریب گل فانی تو

                    نغمه ی عاشقانه ارزانی تو

                    تو عاشقه لحظه های روحانی عشق

                    من عاشقه ان دو چشمه بارانی تو

سلام به همه  مثه هرروز میپرسم

حالتون ؟ احوالتون ؟ اوضاعتون ؟ زندگیتون ...

        همه چی مرتبه اشکالی توی کارای روزمرتون پیش نیومد ؟

امید وارم که هیچ وقت مشکل دار نشید ... 04.gif... 08.gif... .

      نمیدونم

 نمیدانم چگونه تو را بخوانم و با کدامین کلام سکوته ننشسته ی

اغاز عاشقانه ات را تحسین کنم !  ...

 میدانم که میدانی برای امدنت لحظه ها را ثانیه به ثانیه تا به

امروز شمرده ام .  میدانم که میدانی برای زودتر امدنت نذر

پروانه های سوخته بال کرده ام که بجای انان ۲۰ بار به دور

شمع چشمانت بگردم ! 29.gif ...  میدانم که میدانی برای با تو

نذر برگهای پائیزی کرده ام که بجای انان به زیر قدمهای 

مهربانت بمیرم  ... تا شاید تو پای بر قلبو دیده ی عاشقم 

بگذاری وووو .... 46.gif

 نمیدونم شاید اینم سرنوشته منه ...

 ولی خودمونیم زندگی هم با همه ی دردسرهاش جالبه ...

غریبی بودمو گم کرده راهی

                              مرا با  خود به هر سویی کشاندند

شنیدم بارها از ره گذاران

                             که زیره لب مرا دیوانه خواندند

                                                    ... 27.gif

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید