سلام امروز جمعه ست روز تعطیلی روز استراحت

زندگی قشنگ اگه با تو باشه

مرگ قشنگه اگه واسه تو باشه

دلتنگی قشنگه اگه بخاطره تو باشه

من قشنگم اگه با تو باشم      ولی تو هر تور باشی قشنگی 04.gif

اینم قطعه ی امروز 49.gif  خوش بگذره جمعه ی خوبی رو

واستون ارزو میکنم   خدانگهدار

/ 1 نظر / 8 بازدید
ژاله

این لکه های عمیق و کبود بر دست رویا و حال یادگار نیش هزاران افعی دست آموزند غلت می زنم و در این بیقراری شیرین بی آنکه پلک بزنم چشم بر انتهای جاده می دوزم کش می آید سرم در زیر فشار دگر دیسی فردا صبح قطعا جزء خزندگان خواهم بود به روزم