ای فاطمه ...

سلام ای بر تو یزدان را ثنا ای فاطمه

سلام ای از تو هستی را بنا ای فاطمه

سلام ای مظهر ذات خدای بی مثال

سلام ای انس و جان را مقتدای ای فاطمه

سلام ای گوهر دریای عفت کز ازل

هفت کوکب را زدیدارت ضیا ای فاطمه

ایام سوگواری فاطمه ی زهرا را بر همه ی مردم این خاک و بوم تسلیت عرض می کنم

18.jpg

/ 2 نظر / 11 بازدید
حسين

ای دلت شاه سراپرده‌ی عشق جان تو زخم بلاخورده‌ی عشق عشق پروانه‌ی شمع ازل است داغ پروانگی‌اش لم یزل است بیقراری سپهر از عشق است گرم رفتاری مهر از عشق است خاک یک جرعه از آن جام گرفت که درین دایره آرام گرفت دل بی‌عشق، تن بی‌جان است جان از او زنده‌ی جاویدان است گوهر زندگی از عشق طلب! گنج پایندگی از عشق طلب! عشق هر جا بود اکسیرگرست مس ز خاصیت اکسیر،زرست عشق نه کار جهان ساختن است بلکه نقد دو جهان باختن است عشق نه دلق بقا دوختن است بلکه با داغ فنا سوختن است عاشق آن دان که ز خود بازرهد! نغمه‌ی ترک خودی سازدهد نه ره دولت دنیا سپرد نه سوی نعمت عقبا نگرد قبله‌ی همت او دوست بود هر چه جز دوست همه پوست بود آنچه با دوست دهد پیوندش شود از فرط محبت بندش ترک خشنودی اغیار کند به رضای دل او کار کند هر دم‌اش حیرت دیگر زاید هر نفس شوق دگر افزاید ×××××××××××××××

کاروان

عالللللللللللللللللللللللللللللللللليه لينکتو تو هردو تا وبلاگم گذاشتم www.Kar-1.blogfa.com www.Karvan-n.persianblog.ir