سلام سلام سلام ...

حالتون خوبه  ؟  خدا کنه خوب باشین

بار خدایا سرنوشت مرا خیر بنویس

تقدیری مبارک   تا هرانچه که تو دیر میخواهی 

                                    زود نخواهم  

                    و هرانچه که تو زود میخواهی 

                                    دیر نخواهم 

                                      امین 

نمیدونم اینده زیباست یا زشت 

نمیدونم ...

ولی اینو میدونم که زندگی   زیباست 

اگه خودم و خودت زیبا بسازیمش   موفق باشید          

/ 0 نظر / 7 بازدید