سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره

دلم از روزی که رفتی دیگه همسایه نداره

دوستت دارم هنوزم مثه اولا

با اینکه میدونم تو هرگز نوشته ام را

نخواهی خواند اما

اما من باز هم از تو می گویم

از تو می خوانم

تو را عاشقانه میپرستم

با اینکه میدانم

هرگز دوستم نمیداری

...

خدایا این سرنوشت من است ؟

خدایا چرا اینگونه ؟

چرا ؟

چرا ؟

چرا ؟

...

/ 0 نظر / 9 بازدید