پس عشق بورزیم 

                                    به دور از دلهره    

                                                                    فردای بی عزیز باشد

                                                                                                            که حسرت دیروز با عزیز

بی عشق را نخوریم   ... .

 تازه گی ها خیلی دلم می خواد گریه کنم ‌‌‌‌‌‌‌ خیلی دلم میخواد حتی واسه یه لحظه دیگه

نگاهش کنم  خیلی دلم می خواد بازم مثه قدیما بهش بگم چقدر دوستش دارم

تازگی ها خیلی حس غریبی توی دلم اومده که منو از دیگران جدا کرده

تازگی ها خیلی دلم واسه اون شخصیت قبلیم تنگ شده من بودم یه آدم خنده رو و شاد

فامیل و دوست و آشنا اما حالا چی شدم غد ترین و افسرده ترین فرد فامیل ...

خنده داره نه اینم یکی دیگه از آثار بد گذشت زمان که من شخصیت من اخلاق من

باید همراه باهاش عوض شه

نمی دونم اون که اون بالا نشسته ا زهمه بهتر می دونه از آخر من تا کجا باید عشقشو

تو قلبم نگه دارم

نمی دونم ... 49.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید